''Un abecedari al qual hi manquen les lletres 
                                      C 
                                      H 
                                      E''

>
Elegia al Che
165
/177
Elegia al Che

Un abecedari al qual hi manquen les lletres 
                                      C 
                                      H 
                                      E

JOAN BROSSA
Quaderns de poemes, 1969