''Una clau les dents d'obrir de la qual són les lletres de l'alfabet''

167
/177

Una clau les dents d'obrir de la qual són les lletres de l'alfabet

JOAN BROSSA
, 1971