''Una cadira de casa bona tapissada de domàs vermell amb tres fletxes clavades de part de darrera a l'alçada del cor del possible usuari''

>
Diana
175
/177
Diana

Una cadira de casa bona tapissada de domàs vermell amb tres fletxes clavades de part de darrera a l'alçada del cor del possible usuari 

JOAN BROSSA
,