''La mar, per sempre  
del sempre, en ma vida, 
ma matinada, 
sens vaixells que m'ataquin 
i amb oreigs 
que són bàlsams.''

2
/22

La mar, per sempre  
del sempre, en ma vida, 
ma matinada, 
sens vaixells que m'ataquin 
i amb oreigs 
que són bàlsams. 

VICENç CALONGE
Rere el finestrell, 1996