''Finestra closa, 
escletxes de llum volen 
matar la fosca.''

3
/22

Finestra closa, 
escletxes de llum volen 
matar la fosca 

VICENç CALONGE
Rere el finestrell, 1996