''Vull fer del poema uns llavis 
i unes mans obertes 
on tu puguis recolzar-te.''

6
/22

Vull fer del poema uns llavis 
i unes mans obertes 
on tu puguis recolzar-te. 

VICENç CALONGE
Rere el finestrell, 1996