''Nosaltres som l'ignot, 
versos que serem cant 
una sola vegada.''

7
/22

Nosaltres som l'ignot, 
versos que serem cant 
una sola vegada. 

VICENç CALONGE
De quan les vaques boges no existien o no ens ho deien, 1999