''...que vull la sal i el vers molt ben trempat. 
I al cap i els llavis un bell contrapunt 
producte meu, meu! Jo me l'he cuinat.''

11
/22

Del cos la festa és gaudir de salut, 
cames potents i somriure xalest, 
però el seny vol poema brau i honest 
que a més serà sement, mai temps eixut.

Jo no vull caure derrotat, retut, 
que vull adéu i retornar ben prest, 
que tenc la veu en cant i vel i gest, 
sóc un poema viu, camín, astut.

Per'xò escapç i faig raons del munt, 
em sent ardit, alegre i agosat, 
poc temps em queda de ser transeünt,

que vull la sal i el vers molt ben trempat. 
I al cap i els llavis un bell contrapunt 
producte meu, meu! Jo me l'he cuinat.

VICENç CALONGE
Joc i colors de viure, 2000