''Perquè el mot no neix debades 
-tampoc és cosa de l'hades- 
més bé colzes, parlar dret. 
Perquè tenc jo molta set 
del món bec, brums, a glopades.''

14
/22
Juny

La veu seca, rogallosa, 
també fonda i tan sincera 
que fa mal per vertadera. 
La veu seca, clamorosa, 
i de tant de zel rugosa.

Perquè el mot no neix debades 
-tampoc és cosa de l'hades- 
més bé colzes, parlar dret. 
Perquè tenc jo molta set 
del món bec, brums, a glopades.

VICENç CALONGE
L'aigua del temps, 2002