''I ser viu i fer-se el viu, 
i tornar les nits d'estiu, 
fer-se l'amo d'un mateix 
i ser arbre, deu i esqueix. 
Fins i tot, després, caliu.''

>
Juliol
15
/22
Juliol

Tenir força, creu i flames. 
I la terra ben contenta, 
la llavor més opulenta, 
una vida sense drames 
i ser somni de les dames.

I ser viu i fer-se el viu, 
i tornar les nits d'estiu, 
fer-se l'amo d'un mateix 
i ser arbre, deu i esqueix. 
Fins i tot, després, caliu.

VICENç CALONGE
L'aigua del temps, 2002