''Concert d'absències, 
tu i jo sempre en camí, potser pa d'adéus.''

>
El des-concert
17
/22
El des-concert

Concert d'absències, 
no em trob, no em trob.

Concert d'absències, 
desaparició física de dubtes?

Concert d'absències, 
tu i jo sempre en camí, potser pa d'adéus.

VICENç CALONGE
Cant que s'interroga, 2002