18
/22

Em preocupa la mentida 
d'aquesta vida una  i nua, 
perquè no crec ni en la justícia 
ni en cridòria ni el puny.

Sols en els fets hi pos l'humor, 
l'enginy, la falç, la grapa boja. 
Em preocupa la mentida 
d'aquesta vida una i nua,

perquè s'escampa la buidor 
que ens fa culpables, també còmplices. 
Tu, jo i aquell, valor i mort, 
mort al callar, foc, de seguida! 
Em preocupa la mentida.

VICENç CALONGE
Cant que s'interroga, 2002