''Més que arguments,
savi contacte
de terra i arbre.''

20
/22

Més que arguments,
savi contacte
de terra i arbre.

 

VICENç CALONGE
Lladriola en cant, 2006