''En silenci de déus
la pell és una festa
cap a focs d’artifici.''

21
/22

En silenci de déus
la pell és una festa
cap a focs d’artifici.

VICENç CALONGE
Lladriola en cant, 2006