''Si no t’estimes
     no s’obriran
                      ni els logaritmes
                                    de la mirada...''

22
/22

Si no t’estimes
     no s’obriran
                      ni els logaritmes
                                    de la mirada,

                      ni els penjarolls
                                    de la demència,

                     ni els càntirs grocs
                                     de la por. Corfa

                     sense llinatge
                                    si no t’estimes. 

VICENç CALONGE
Lladriola en cant, 2006