''Ramon
lo Foll,
genoll
flectit...''

>
Text llest (fragment)
6
/179
Text llest (fragment)

Ramon
lo Foll,
genoll
flectit,
m'ha dit
humil
l'estil
que val
a cal
veí
i aquí
també,
doncs té:
bandeja
l'enveja,
regula
la gula,
treu nervi a
supèrbia,
acull
l'orgull,
enterra
la guerra
canalla,
batalla
de cara,
prepara-
te'n una
i enruna
la calç
del fals
fes ver
el ser
i els béns
que tens
i ets
amb fets
i pen-
sament
llampant,
burlant
la rima,
i estima.

ENRIC CASASSES
La cosa aquella, 1991