''Tot ho veres venir manco l'amor,  
l'amor no el veres ni quan era aquí  
dant-te la mà: t'ho van haver de dir.''

>
Per estimar
19
/179
Per estimar

Tot ho veres venir manco l'amor,  
l'amor no el veres ni quan era aquí  
dant-te la mà: t'ho van haver de dir.  
T'ho van haver de dir i aixís i tot 

quan el vas haver vist l'amor ja no  
era com el que tu n'havies vist.  
Quan creus entendre'l ja s'ha convertit  
en més amor, i sempre et costa molt 

d'entendre que has entès sense saber  
la gran lliçó que no aprofita mai,  
i si no espera que se't gasti el ble, 

se't vagi la baieta desgastant  
i el forat a la mitja del cafè,  
a poc a poc, s'anem fent ignorants.

ENRIC CASASSES
No hi érem, 1993