''El boig ferit de por  
s'asseu arran de l'aigua  
fent rigalets, amor,  
amb pedres planes  
que fan sis o set bots  
i santes pasqües.''

>
Venjança
23
/179
Venjança

A dins del pit jo hi tinc  
punyals de coloraines  
clavats als troncs dels pins  
cridant venjança! 

Avall, camí del mar,  
la terra es fa més aspra,  
hi ha marges recremats  
i una barraca  
i els dos dragons gegants  
guardant la cala. 

El boig ferit de por  
s'asseu arran de l'aigua  
fent rigalets, amor,  
amb pedres planes  
que fan sis o set bots  
i santes pasqües. 

ENRIC CASASSES
Començament dels començaments i ocació de les ocasions, 1994