''   Dóna’m aire
cerca corda
quasi mata’m''

>
Sextina
24
/179
Sextina

     Dóna’m dóna’m
dóna’m cerca
dóna’m corda
dóna’m quasi
dóna’m mata’m
   Mata’m mata’m
mata’m dóna’m
mata’m quasi
mata’m aire
mata’m corda
mata’m cerca
   Cerca cerca
cerca mata’m
cerca corda
cerca dóna’m
cerca aire
cerca quasi
   Quasi quasi
quasi cerca
quasi aire
quasi mata’m
quasi dóna’m
quasi corda
   Corda corda
corda quasi
corda dóna’m
corda cerca
corda mata’m
corda aire
   Aire aire
aire corda
aire mata’m
aire quasi
aire cerca
aire dóna’m
   Dóna’m aire
cerca corda
quasi mata’m

ENRIC CASASSES
Començament dels començaments i ocació de les ocasions, 1994