''Tretze sols, la lluna i l'amor  
dret damunt d'ella arran de ter-  
ra, despullat, pot xalar  
(si la lluna el vol aguantar)  
amb el plaer del món sencer.''

46
/179

Tretze sols, la lluna i l'amor  
dret damunt d'ella arran de ter-  
ra, despullat, pot xalar  
(si la lluna el vol aguantar)  
amb el plaer del món sencer.  
¿Què en diu el corb? ¿I el desamor?  
Jo dic amor i em puc jugar  
contra el perill que no em cregueu  
la pell, i la pell que m'atreu,  
i no està privat a ningú,  
que em fa feliç ser jo i que siguis tu.  
Qui gosa i vol i sap fa el que li rota.  

ENRIC CASASSES
Començament dels començaments i ocasió de les ocasions, 1994