''O dius  
les co-  
ses pel  
seu nom  
o dius  
al pa  
pa i al  
vi vi.''

>
Quatre. Vint-i-tants de novembre. Encaixada vespertina al cafè
56
/179
Quatre. Vint-i-tants de novembre. Encaixada vespertina al cafè

Un dels  
puntals  
del bar  
és un  
taxista  
de nit  
que fa com  
aquell  
ex-sa-  
bater  
que feia  
del vi  
substància i  
del pa o-  
bligat  
pretext,  
també  
fa el boig  
però  
no ho és,  
tampoc.  
El boig  
feliç  
no sol  
fer gaire  
el boig  
i sap  
travar  
conversa amb  
 tothom,  
que tantç  
li fa  
del coll  
que siguin,  
no l'he  
vist mai  
aco-  
quinat,  
geme-  
gant sí:  
somica  
com un  
nen cada  
vegada  
que el nas  
s'esclafa a  
la porta  
de vidre  
o sempre  
que un dit  
s'enganxa a  
la porta.  
 

O dius  
les co-  
ses pel  
seu nom  
o dius  
al pa  
pa i al  
vi vi. 

ENRIC CASASSES
Plaça raspall, 1998