''Quin sermó senzill convé
perquè uns homes no separin
cap marit de cap muller
ni l'amant del seu amor...''

>
Model
61
/179
Model

Quin sermó senzill convé
perquè uns homes no separin
cap marit de cap muller
ni l'amant del seu amor
ni ningú ningú ningú
de l'arròs del seu carrer,
eh?

ENRIC CASASSES
Calç, 1996