''I quan el fang s'espesseix
un tot just de re
i el contacte ens eleva
fins a no compendre a sentir
l'escala celestial...''

>
Timbals!
63
/179
Timbals!

Desvetllades les nones
del cau de la font
n'ixen gats, infants, nans
pedres santes i ortigues
que en curen la gota.

L'ase ens ho reconeix.

I quan el fang s'espesseix
un tot just de re
i el contacte ens eleva
fins a no compendre a sentir
l'escala celestial

l'ase se'ns agermana.

ENRIC CASASSES
Calç, 1996