''Respectivament, la negra por,  
el seny prudent, el pal dret  
i les lleis de conviure.''

>
Fil i cotó
68
/179
Fil i cotó

Si toques les tisores  
deixa-les tancades. 

No encenguis els mistos  
cap a tu. 

No vagis amb les mans  
a la butxaca. 

No contestis. Contesta  
quan et parlen. 

Respectivament, la negra por,  
el seny prudent, el pal dret  
i les lleis de conviure. 

ENRIC CASASSES
Calç, 1996