''Els cors flamegen com una  
taula.''

90
/179
IX

     Forcin aires l'ombrena del re- 
mullar manies i tu recull la branca que 
m'esgrimies. 
     Els cors flamegen com una  
taula.

     DE L'ENTRISTIR-ME 
        NO ME N'OCUPO

ENRIC CASASSES
Canaris fosforescents, 2000