''HAVIA DE PASSAR 
          ESTAVA ESCRIT 
      AL WÀTER D'HOMES''

>
XLVIII
94
/179
XLVIII

  Hi ha coses que són molt  
diferents i que no tenen res a veure 
l'una amb l'altra per molt que diguin 
com per exemple l'amor i l'odi i la  
merda del corral.

        HAVIA DE PASSAR 
          ESTAVA ESCRIT 
      AL WÀTER D'HOMES

ENRIC CASASSES
Canaris fosforescents, 2000