''aquestes abraçades que encara no ens sabem 
són l'elixir de joventut eterna.

   do-me'n un glop.''

>
L'una
113
/179
L'una

   Voldria en l'escomesa i l'arrencada teva de  
l'amor esser tot nova

   que tot el que he besat i ensalivat me fes més nova

   perquè el que a mi em farà envellir o em  
pansirà encara ha de néixer

   totes les maleïdes abraçades  que no ens vam 
fer dic que no puguin néixer

   però aquestes altres que encara no ens sabem

   aquestes altres abraçades que encara no ens 
sabem

   aquestes abraçades que encara no ens sabem 
són l'elixir de joventut eterna.

   do-me'n un glop.

ENRIC CASASSES
Cançons d'amor i de revolució, 1999