''I si ho fan amb vint-i-set, 
la reputa verge: santes.''

>
L'altra
114
/179
L'altra

Les dones de terra endins 
enllà dels ports del capvespre 
es dediquen a un sol home 
i a fer-li feliç la verga 
i així es consideren bones. 
Si fan el mateix amb dos 
es consideren dolentes. 
I si ho fan amb vint-i-set, 
la reputa verge: santes. 

ENRIC CASASSES
Cançons d'amor i de revolució, 1999