''No em cal cap mot 
sé dir-ho tot''

>
Aquesta (la poesia)
115
/179
Aquesta (la poesia)

Sóc un miracle 
de la ntaura 
ningú m'atura

Sóc una bèstia 
sóc la modèstia

Vinc amb els gossos 
toco les plantes 
sóc com d'abantes

Just arribada 
ja estic prenyada

Jo sóc la forma 
no passis ànsia 
de la substància

No em cal cap mot 
sé dir-ho tot

ENRIC CASASSES
Cançons d'amor i de revolució, 1999