''que no dóna mai exacte 
sóc el típic resultat 
que no dóna mai exacte 
el defora d'aquell test 
que no encerten les pixades''

>
Fandangos valents
119
/179
Fandangos valents

on veniu a ensopegau's-e 
sempre sóc el mateix roc 
on veniu a ensopegau's-e 
sempre sóc el mateix riu 
on es banyen i no es banyen

que no dóna mai exacte 
sóc el típic resultat 
que no dóna mai exacte 
el defora d'aquell test 
que no encerten les pixades

que no hi sobren les paraules 
sóc el fetus d'un temps nou 
on no sobren les paraules 
sóc l'urani celestí 
on van a afaitar-se els àngels

que els serveix per a afaitar-se 
sóc l'urani angelical 
que els serveix per a afaitar-se

ENRIC CASASSES
Cançons d'amor i de revolució, 1999