''les cases del meu carrer
una cova a la muntanya
el jardí vermell de flors
l’embarcador de la platja...''

129
/179

   les cases del meu carrer
una cova a la muntanya
el jardí vermell de flors
l’embarcador de la platja
   la barraca dels pastors
el niu penjat a la branca
la claror del fons del pou
els fumerols de la plana
   les parades del mercat
el banc de seure a la plaça
el caminet d’entre els camps
la fàbrica abandonada
   el racó de sota el pont
la font de la font trobada
el porxo de l’estació
la palla groga a l’establa
   l’ombra d’un sol presseguer
la pols de la caravana
i la llum de l’horitzó
i l’estrella més llunyana
   tot és casa meva i tot
m’era i m’és i em serà casa
com si veiés voleiar
la roba estesa de l’àvia 

ENRIC CASASSES
La manera més salvatge (CD amb Pascal Comelade), 2006