''Al vidre esquerre de la finestra 
s'hi reflecteixen 
dos ocells i una carícia 
cada nit. ''

4
/18

Al vidre esquerre de la finestra 
s'hi reflecteixen 
dos ocells i una carícia 
cada nit. 

DAMIà HUGUET
Ofici de sords, 1976