''en un moment donat
Vinyoli fa el cop de timó
o les realitats de lo callat
-o lo callat de la realitat-''

>
I doncs
148
/179
I doncs

D’aquesta qüestió ni els déus en temps antics n’estaven segurs.
Katha Upanisad 21

en un moment donat
Vinyoli fa el cop de timó
o les realitats de lo callat
-o lo callat de la realitat-
li fan o li fan fer cop de timó
i en lloc d’anar desplegant tal com feia
majestuosament els seus grans símbols
els aterra
pren la via seca
travessa el desert
i se’n surt per dalt
i gall de teulada
és a dir
amb la pedra a la mà
la dels filòsofs
o sigui
té els símbols a la mà
-en símbols i en sense símbols-
i ja no els du com a símbols
ja són realitats
l’únic símbol és ell, el que els aguanta
: l’home,
tu.

ENRIC CASASSES
Bes negana, 2011