''Damunt la platja 
un cec ha escrit una oda 
amb un bastó.''

5
/18

Damunt la platja 
un cec ha escrit una oda 
amb un bastó. 

Al cap de cinc minuts 
ha començat a ploure. 

DAMIà HUGUET
Ofici de sords, 1976