''...ni un estossec, ni un badall,
oh silenciós faristol,
només un petit grinyol
quan et pleguen i au, avall.''

>
A un modern
158
/179
A un modern

Testigo silencioso
Lizano de Berceo, A un facistol antiguo

A peu dret al mig del pas
ho aguantes tot impassible
des de la més impossible
tabarra fins al compàs
més delicat i no fas
cap mena d'escarafall,
ni un estossec, ni un badall,
oh silenciós faristol,
només un petit grinyol
quan et pleguen i au, avall.

ENRIC CASASSES
Bes negana, 2011