''Fa una feina 
davall una figuera 
coll-de-dama...''

6
/18

Fa una feina 
davall una figuera 
coll-de-dama: 

es torca 
amb una fulla 
verda 

DAMIà HUGUET
Ofici de sords, 1976