''Doncs el propòsit d’escriure
i la intenció amb què escrius
és fer-li cas al que escriguis
i aixecar-te a veure qui
està trucant a la porta
i rodar la clau i obrir
per mor del plaer de l’ànima...''

>
Romanço de la intenció
167
/179
Romanço de la intenció

hem passat el coll d’Honor (545m)

Amb aquest ofert ofici
tan encisatemps que tinc
se me’n van volant les hores
i no sé ni si m’he vist
fins que has trucat a la porta.
La flaire de romaní
era la protagonista
junt amb la cançó dels grills
quan has trucat a la porta
i jo t’he vingut a obrir.
M’has apuntat amb el làser
de la veritat al pit
i m’he inventat mil mentides
que a l’instant s’han esvaït
quan has tocat a la porta.
Quan anava a posar fil
a l’agulla de l’escriure’t
sobre el propòsit dels rims
tu m’has trucat a la porta
i jo he perdut els llatins.
Doncs el propòsit d’escriure
i la intenció amb què escrius
és fer-li cas al que escriguis
i aixecar-te a veure qui
està trucant a la porta
i rodar la clau i obrir
per mor del plaer de l’ànima,
de l’ànima dels amics
que quan truquen a la porta
els hi saps dir vine i vinc.

ENRIC CASASSES
Bes negana, 2011