''El poeta no fingeix dolor,
la dolor si de cas se la inventa
perquè els versos li cantin millor
i si ho fan li fa un mal que en rebenta.''

>
Fernando Poessoa & Billy the Kid
177
/179
Fernando Poessoa & Billy the Kid

                                           aimin'at you

El poeta no fingeix dolor,
la dolor si de cas se la inventa
perquè els versos li cantin millor
i si ho fan li fa un mal que en rebenta.

I quan véns tu a fruir de com canta
la dolor s'ha fet real, és mel,
és una flor -del mal- una planta
que et creix davant i té en tu la rel.

* és comentari del començ del poema de Pessoa que es diu DOLOR LLEGIDA: El poeta és un patidor / i pateix un mal tan dolent / que perquè es vegi sa dolor / t'arriba a fer veure que ment. Etcètera. De fet en portuguès fa: El poeta és fingidor, / fingeix tan completament / que fins fingeix que és dolor / la dolor que sí que sent. Etc.

ENRIC CASASSES
T'hi sé, 2013