''Puix l'escala
 i la torn davallar.''

8
/18

Puix l'escala
 i la torn davallar.

DAMIà HUGUET
Ofici de sords, 1976