''Renulls d'acarigol fartien olls. 
Xecacs; bratien siunyats tacots 
i cap refunissat nestuf cliclava. ''

10
/18

Renulls d'acarigol fartien olls. 
Xecacs; bratien siunyats tacots 
i cap refunissat nestuf cliclava. 
Runien cellaguts, de cast catoll, 
que refunaven ceriguts elgots 
damunt l'escatzia que cenyament bescava. 

Furgien fatagalls, tots plens d'espoll: 
al cluny, una isca de verrut ticava.

DAMIà HUGUET
Ofici de sords, 1976