''...crepuscle que avança cap als teus somnis 
que veuen el que et dic mentre dorms.''

15
/15
Amor

Xoco contra el murmuri 
del que vull dir-te sense saber-ho, 
esquena nua en la calma 
del crepuscle que avança cap als teus somnis 
que veuen el que et dic mentre dorms.

DAVID CASTILLO
Seguint l'huracà, 2000