''Tan sols l'emblanquinat veu que t'ho faig, 
mostrant el forc al guix, tapant el fum. 
Potejam pols, tot cercant de l'escaig 
un poc de ble que enlluerni la llum. ''

11
/18

Tan sols l'emblanquinat veu que t'ho faig, 
mostrant el forc al guix, tapant el fum. 
Potejam pols, tot cercant de l'escaig 
un poc de ble que enlluerni la llum. 

Sempre convé, del goig, deixar-ne un raig. 

DAMIà HUGUET
Traus badats, 1979