''El tenc tan net que estic empegueit; 
el tenc tan dur que no puc donar abast. 
No me l'espols; cerc forat i l'afic 
perquè amb el suc ens estimem el tast. ''

12
/18

El tenc tan net que estic empegueit; 
el tenc tan dur que no puc donar abast. 
No me l'espols; cerc forat i l'afic 
perquè amb el suc ens estimem el tast. 

Amb certa por cercam majors envits, 
evitant, a poc a poc, clams amargs. 

Pujam tots dos al cim de l'imprevist.

DAMIà HUGUET
Traus badats, 1979