''El silenci socarra la llum de cent fanals. 
El silenci ho és tot en aquest lloc del moll 
on els caixons de fusta escupen salabror 
de mil dies i llunes, amb un regust de mort 
guanyat des de la terra a cops de ferro i foc. ''

>
Niu de llunes
13
/18
Niu de llunes

El silenci socarra la llum de cent fanals. 
El silenci ho és tot en aquest lloc del moll 
on els caixons de fusta escupen salabror 
de mil dies i llunes, amb un regust de mort 
guanyat des de la terra a cops de ferro i foc. 

Contraban a Cabrera. Les barques enfonsades 
a tomb d'alba marina devora Capocorb. 
Els estels assassinen el joc de la vesprada. 
Fugen els camions per la garriga d'ombres, 
perseguits per la flama civil dels reflectors. 

Un baf de nicotina dins la tenebra sura. 
L'alta remor dels pins encobreix baixes veus. 
Garriguers del coratge amb una branca agrenen 
les petjades calentes, les ginyes rebuidades 
que la pols volen nova, fidels adobadors. 

Errant i extern trànsit per les tavernes buides, 
demanant aiguardent del bòtil més comú. 
Els quinquers ja no ombregen els darrers escambrins, 
ni els barriscs de palangres, ni els jornals de vint hores; 
perduts en l'aventura, excrements de la por.

DAMIà HUGUET
Guarets a l'alba, 1987