''Serà pecat errar a bastament, 
entrar en vici i no voler virtut 
per bé o per mal; mostrar del cos l'engrut 
entretenint de la fortor el gest.''

14
/18

Serà pecat errar a bastament, 
entrar en vici i no voler virtut 
per bé o per mal; mostrar del cos l'engrut 
entretenint de la fortor el gest.

Cap xap no oblida el seny, ni cerca solls 
on ragi a pler la carn: tasta perdius.

DAMIà HUGUET
L'encant dels pentenills, 1981