''La llengua llepa en net; sap massa molt. 
Al call li agrada el pèl: fonoll als ulls.''

15
/18

De genollons o d'esquena a paret, 
cercant el viu de la bleda amb el grop, 
qui més embena sap que no hi ha corc 
a cos novell que foc d'acer no tem.

La llengua llepa en net; sap massa molt. 
Al call li agrada el pèl: fonoll als ulls. 

DAMIà HUGUET
L'encant dels pentenills, 1981