''Rescabalaran els rics amb paraules grolleres 
i el poble traurà el cul al verdanc més sinistre. 
No ens voldran ni escarnits: infidels al país. 
Campaners sense creu ni senyera. ''

>
Èczema
16
/18
Èczema

Si hi ha estopeig tothom fa el cul enrera: 
els decidits són pocs. 
Carrers i carrerons. Caminets, caminois. 
Campos sempre està en la quan cremen terra vella. 
Olor de rebentat i aspres fels a la llengua. 
Residus de porcell esclafats dins el llot. 
Albercocs asseguts als bandals de La Sala. 
Moraduix al clatell. 

Rescabalaran els rics amb paraules grolleres 
i el poble traurà el cul al verdanc més sinistre. 
No ens voldran ni escarnits: infidels al país. 
Campaners sense creu ni senyera. 

Barriscar ens ve de vell!

DAMIà HUGUET
Els calls del manobre, 1984