''Hem callat potser massa. Hem vist podar brancons. 
Tots els records que dúiem al cor de les butxaques 
s'han esvaït per sempre, com fulles de tardor.''

>
Sal de nits
18
/18
Sal de nits

Hem consentit callar massa espesses vegades, 
obrir de pinte-en-ample els escrits de color 
perquè entràs la llum clara dels llibres que no veim. 
Hem imitat la mar sobre guarets immensos 
on nien i conserven aucells pintats de blau. 

Hem callat potser massa. Hem vist podar brancons. 
Tots els records que dúiem al cor de les butxaques 
s'han esvaït per sempre, com fulles de tardor. 
A l'endemà de creure amb béns escatimats 
salparem de bell nou cap a l'illa de Creta.

DAMIà HUGUET
Vols des d'Orly, 1995