''Nus davant l'amor 
perquè s'estimaren, 
perquè saberen a temps i sense enganys 
que amor era cosa d'ara.''

1
/19

  S'estimaren; saberen 
  la urgència del sexe... 
   Josep M. Llompart

Nus davant l'amor 
perquè s'estimaren, 
perquè saberen a temps i sense enganys 
que amor era cosa d'ara. 
No de demà.  
Perquè visqueren l'avui 
de la seva joventut. 
Perquè foren sincers. 
Perquè reptaren un món de l'home 
que no estima l'home. 
Un món enemic de l'home. 
Perquè no dubtaren d'allò que volien. 
Perquè la societat va rebutjar-los...

JAUME POMAR
Tota la ira dels justos, 1967