''Tenc a la mà      un mot com una espasa 
un compromís      de sang amb el meu poble 
un pacte greu      amb el temps i amb el lloc 
i un amor foll      de set de cos de dona.''

7
/19

 Tengo un pacto de amor con la belleza 
 Tengo un pacto de sangre con mi pueblo. 
  PABLO NERUDA

Jo recuper      la terra i la paraula 
des del desert      i es compleix el carisma 
dins el meu crit      vencedor de les pedres 
i poderós      damunt el territori.

Els escollits      s'atansen al desert 
lluny de la mar       i amb còdols de paraules 
han fet un mur      alçat contra la por 
pel poble tot      si el mereix algun dia.

Tenc a la mà      un mot com una espasa 
un compromís      de sang amb el meu poble 
un pacte greu      amb el temps i amb el lloc 
i un amor foll      de set de cos de dona.

JAUME POMAR
Carisma del desert, 1987